Stikstof is een scheikundig element met het symbool N en atoomnummer 7 welke in 1772 is ontdekt door de Schotse chemicus Daniel Rutherford.

stikstofgasHij noemde deze stof noxious air wat letterlijk schadelijke lucht betekent. Stikstof kreeg zijn naam in 1790 van de Franse chemicus Jean-Antoine Chaptal. De Duitse benaming is Stickstoff en de engelsen noemen het nitrogen. Het scheikundige symbool N komt van het Latijnse woord Nitrogenium Omdat levende organismen bij hoge concentraties stikstof gas zullen stikken heet het scheikundige element in het Nederlands stikstof.

Stikstof is het meest aanwezige element in onze atmosfeer. De lucht welke wij inademen bestaat uit 78% uit stikstofgas. Stikstofgas N2 is bij een normale omgevings temperatuur, reuk- en kleurloos en smaakneutraal. Stikstof is zeer belangrijk als voedingsstof voor de opbouw van DNA en eiwitten bij planten en dieren.

wat is stikstof

Het element stikstof heeft de volgende scheikundige eigenschappen:

 • Atoomnummer: 7
 • Massa: 14,007
 • Dichtheid: 1,25
 • Smeltpunt: -210
 • Kookpunt: -196
 • Atoomstraal: 75
 • Elektronegativiteit: 3,04
 • Vanderwaalstraal: 154
 • Covalente straal: 70
 • Ionstraal: 14,5341
 • Ionisatiepotentiaal: 145,341
 • Soortelijke warmte: 1,040
 • Warmtegeleidbaarheid: 0,0002598
 • Verdampingswarmte 27,928
 • Uitzettingscoefficient: 240
 • Ionisatie energie: 14,5341