Er zijn veel toepassingen voor stikstof. De meeste toepassingen van stikstof zijn fysisch (als koudedrager) of chemisch (als traag gas). Stikstof komt na gebruik ongewijzigd opnieuw in de atmosfeer.

Stikstof wordt toegepast bij uiteenlopende industrieen. De meeste belangrijkste toepassingen van stikstofverbindingen zijn meststoffen en explosieven. Ammoniak, NH3, is een stikstofverbinding welke bijvoorbeeld een belangrijke meststof is.

  • Verpakking van voedingsmiddelen en dranken
  • Olie en gas industrie
  • Electronica
  • Laboratoria
  • Famacie
  • Brandpreventie
  • Scheepvaart
  • Algemene industrie